Att Podda!

Om vinjett, jingel och mattor som inte ska läggas i hallen

Vinjetten, som inleder ett avsnitt, har traditionellt haft rollen att berätta för lyssnaren vad som sänds. I den bemärkelsen behövs ingen signatur i en podcast och du kan faktiskt helt skippa den. Likväl skadar det inte med en vinjett för att stärka ljudbilden. Att slå an en ton för podcasten. Och kanske drar lyssnaren på smilbanden i lycka över att få höra de bekanta tonerna.

Lyssna på andra podcasts och radioprogram för att få inspiration. Vissa lägger vinjetten alldeles i början av programmet, medan andra inleder med en kort på-annons (mer om det längre fram).

En vinjett kan bestå av enbart musik men ofta ligger också en röst över som avslöjar programmets namn. Du kan också använda dig av illustrationer och ljudklipp från andra sammanhang, exempelvis välkända tal. Din vinjett bör vara unik. Den bör inte vara för lång. Tänk på att lyssnaren oftast redan vet vad han eller hon lyssnar till. Ofta räcker det med ett litet pling.

Vinjetten redigerar du ihop i ett redigeringsprogram (vilket jag återkommer till).

I radiosammanhang pratar man om ID. ID står för identifikation och är en några sekunder kort trudelutt eller markering som fyller samma funktion som vinjetten, nämligen att berätta för lyssnaren vad som sänds. Ofta är ett ID också några urklippta sekunder från vinjetten. Men eftersom lyssnaren vet vad den lyssnar på är ID orelevant som markör. Däremot kan du använda dig av ID för att markera specifika programdelar. Exempelvis om du i varje avsnitt har en programpunkt där du listar veckans snyggaste fotbollsmål.

Ljudillustrationer och effekter kan med fördel användas genom avsnittet för att skapa en ljudbild och en dynamik. Det höjer den tekniska kvaliteten på din podcast.

Mattor är stämningsskapande ljudslingor som ligger i bakgrunden medan du pratar. Det kan vara musik eller miljöljud, som exempelvis biltrafik. Mattor bör användas med sparsamhet. Om du använder dem bör det vara under max några minuter och absolut inte programmet igenom.

Spela alltid in dina samtal och intervjuer med tyst bakgrund. Spelar du in på ett café för att du vill ha caféljudet i bakgrund bör du spela in samtalet och caféljudet var för sig. Då kan du höja och sänka bakgrundsljudet. Spelar du in i cafémiljö riskerar bakgrundsljudet bli för högt och dränka ert samtal, och i redigeringen efteråt kan du inte höja samtalet eller sänka bakgrundsljudet när allt finns på samma ljudspår.

Dessutom är det en utmaning att redigera när samtalet och bakgrundsljudet hänger samman. Är bakgrunden tyst kan du klippa ut ord i samtalet och kasta om ordningen. Det blir svårare om det till exempel spelas musik i bakgrunden, vars takt du bryter abrupt med ett klipp mitt i.

Tempot är en viktig del av ljudbilden. Intensivt eller långsamt? Tal, musik och vinjett bör vara i samma takt.